Voorzitter

Vincent De Roeck

Vincent De Roeck

Vincent De Roeck is zelfstandig bedrijfsleider en ondernemer.

Hij studeerde rechten en politieke wetenschappen aan de universiteiten van Namen en Leuven. Dit laatste met een specialisatie in Internationale Betrekkingen en Vergelijkende Politiek.

Tijdens zijn studies was hij actief als nationaal ondervoorzitter van het Liberaal Vlaams Studentenverbond (LVSV), voorzitter van de European Young Conservatives en studentenvertegenwoordiger.

Hij werkte veelvuldig samen met allerhande denktanks, o.a. in het kader van het Liberty Seminar aan de K.U. Leuven, en bracht menige zomer door in de Verenigde Staten om zich daar aan het Institute for Humane Studies, de Foundation for Economic Education, het Institute for Economic Studies en het Ludwig von Mises Institute verder te verdiepen in de politieke economie.

Hij volgde tevens korte economische opleidingen aan de Vrije Universiteit van Tbilisi, de Paul Cézanne Universiteit van Aix-Marseille en de Economische Universiteit van Praag. In 2010 maakte hij in Washington D.C. met succes het “Think Tank MBA”-programma af van de Atlas Economic Research Foundation.

Sinds 2012 is hij professioneel actief als bestuurder van vennootschappen. Daarvoor was hij o.a. beleidsadviseur bij de Europese beweging Libertas, fractiemedewerker in het Europees Parlement voor de ECR-groep en programmadirecteur van de pan-Europese politieke partij AECR.

Vincent De Roeck is lid van de Property and Freedom Society.