Trump schuldig na merkwaardig proces

za 1 jun 2024 - 00:06

Donald Trump werd schuldig bevonden aan 34 aanklachten in een rechtbank in New York. Hij is de eerste voormalige president die schuldig is aan een misdaad. De politieke temperatuur in de VS verhoogt daarmee verder.

(Artikel door David Neyskens, secretaris van Libera!, zoals oorspronkelijk gepubliceerd op Doorbraak.be op 31 mei 2024.)

Donald Trump, de voormalige president van de Verenigde Staten werd veroordeeld door een jury in New York. In een kiesdistrict waar zijn tegenstander in 2020 en zijn tegenstander in november 87 procent van de stemmen haalde. Schuldig aan de 34 aanklachten die de Democratische aanklager Alvin Bragg tegen hem bracht in de rechtszaal van Democratische rechter én Biden-donor Juan Merchan.

Voor zij die een samenvatting van het proces willen lezen, dan kan u terecht bij mijn stuk van eerder deze week.

Jury instructies

Donald Trump hoorde de aflezing van de resultaten van de jury ijzig kalm aan. Enkele minuten later gaf hij een verklaring dat hij onschuldig was in dit politiek proces en voegde toe dat de echte uitspraak plaatsvindt in november.

Experten zoals professoren Alan Dershowitz en Jonathan Turley waren weinig verrast door de uitspraak van de jury. Zo waren de instructies van de jury die rechter Merchan gegeven had een invitatie om Trump schuldig te verklaren.

Om de verjaarde boekhoudkundige overtredingen, die Trump ontkende, terug tot leven kon wekken had men een misdaad nodig. De rechter gaf mee dat men kon kiezen uit overtredingen van de federale verkiezingswet, belastingovertreding, of valsheid in geschrifte.

Trump werd beticht van een misdaad die trouwens maar bekend werd na het slotpleidooi van de advocaten van Trump. Ja, in New York heeft niet de advocaat van de beschuldigde het laatste woord en kan men de precieze aanklacht geheimhouden tot op het eind.

Beroep bij het Supreme Court?

Trump weet op 11 juli wat zijn straf zal zijn. Hij riskeert maximaal 20 jaar gevangenis. De kans op een gevangenisstraf is echter klein, omdat Trump voor de eerste keer schuldig bevonden is en het geen misdaad met geweld betreft.

De vraag is nu welk beroep Trump gaat instellen. Hij kan de normale gang gaan, zijnde hof van beroep in New York, en als hij dan nog niet vrijgesproken is, het Supreme Court, Hooggerechtshof, van New York. Mocht hij dan nog niet blij zijn, kan hij nog naar het federale Hooggerechtshof in Washington DC. Een uitspraak voor de verkiezingen is onwaarschijnlijk.

De kans is echter dat hij direct naar het Hooggerechtshof gaat, nog voor de strafmaat bekend is. Reden hiervoor is dat niet enkel zijn rechten geschonden zijn in de rechtszaak, maar er ook een impact is op de verkiezingen in november. Maar of het Hooggerechtshof dit gaat opnemen is nog maar de vraag.

Reacties

Het Witte Huis en de campagne van Biden reageerden terughoudend en gaven aan gefocust te zijn op november.

Republikeinen hielden zich niet in. Senator Marco Rubio uit Florida zei dat Trump herkozen werd door deze uitspraak en gaf aanklager Alvin Bragg er zwaar van langs. Dezelfde reactie werd opgetekend door de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Mike Johnson.

De reactie van de Republikeinse kiezers was ook al duidelijk, de donatiewebsite van Trump ging offline omdat men de donaties niet meer kon bijhouden.

Maar veel stemmen waren vooral bezorgd over de polisering van Justitie en het feit dat Dame Justitia niet blind is in de Verenigde Staten. En daarnaast wat het effect zal hebben op Republikeinse aanklagers. Want als de haat van Democraten tegen Trump dergelijke showprocessen en veroordelingen kan opleveren, waarom zouden Republikeinen niet hetzelfde doen met hun politieke tegenstanders? Daarnaast drijft deze uitspraak de politieke temperatuur verder op, iets wat in de Verenigde Staten al langer een probleem is.

Hoe gaat het publiek hier mee om?

De grote vraag is, wat zal de invloed zijn op het verkiezingsproces? Verliest Trump steun of wint hij steun? De peilingen daarover geven aan dat het een probleem zou kunnen zijn voor de voormalige president. Maar algemeen is het koffiedik kijken.

Op 11 juli kennen we -normaal gezien- de strafmaat, 4 dagen later begint de Republikeinse Conventie. Het is nog lang geen november.