Diner met Frank Judo

di 9 jan 2024 - 19:30

Op dinsdagavond 9 januari 2024 was advocaat Frank Judo te gast bij Libera! voor een tafelrede over conservatisme in de 21ste eeuw. Judo is de auteur van het conservatieve essay "Het Bewaren Waard", uitgegeven bij Ertsberg, en een gekend publicist en opiniemaker. 

Frank Judo is een erudiet man. Zo is hij partner bij Liedekerke, stafhouder van de Nederlandstalige balie van Brussel en voorzitter van de Vlaamse Juristenvereniging. Hij was wetenschappelijk medewerker van de KU Leuven, de Koninklijke Militaire School en de senaatsfractie van de CD&V, en zetelde in de Hoge Raad van Justitie. 

Maar het was niet zijn juridische achtergrond die hem naar Libera! bracht, maar wel zijn conservatieve engagementen. Hij is betrokken bij Stuurboord, een rechtse denkgroep binnen CD&V, zetelt in de Raad van Advies van het Custodes Instituut en is lid van de Vanenburg Society rond wijlen Roger Scruton.

In zijn interessante exposé legde Judo uit wat hij als "het conservatieve minimum" beschouwde en vergeleek hij dat met zowel het liberalisme als met het nationalisme en het populisme. Hij onderscheidde ook het conservatieve denken van "carnavalsconservatisme" en eventuele reactionaire tendensen, die weliswaar het debat kunnen kruiden en conservatieven kunnen enthousiasmeren, maar die nooit verward mogen worden met het conservatisme zelf.

Pessimisme over de aard van de mens is volgens hem inherent aan het conservatieve denken, net als een fundamenteel andere kijk op "vrijheid" dan die bij het klassiek-liberalisme, hoewel de uitkomst vaak erg op elkaar kan lijken.

Frank Judo stond stil bij de mate waarin het conservatisme leentjebuur speelt bij andere ideologieën, bvb. door het overnemen van het marktdenken, niet uit ideologische grond maar omdat marktprocessen nu eenmaal de realiteit zijn in de maatschappij. 

Ook maakte hij de aanwezigen diets dat het conservatisme niet verstold is, en dat het conservatieve denken mee evolueert met wat blijkt te werken, of blijkt waar te zijn. Het conservatisme is volgens hem ook de enige ideologie die eigen fouten toegeeft en bereid is om op zijn stappen terug te keren als er nieuwere, betere inzichten of vaststellingen gevonden of gedaan worden.