Diner met Bart Van Craeynest

wo 4 okt 2023 - 19:30

Op woensdagavond 4 oktober 2023 stelde VOKA-hoofdeconoom Bart Van Craeynest bij Libera! in Antwerpen zijn nieuwste boek 'België kan beter' voor. 

Het werd een uiterst boeiende avond, waarbij duidelijk werd dat weinigen zo vertrouwd zijn als hem met de internationale vergelijkende statistieken. Cijfers, rankings en lijstjes waarin ons land steevast niet al te best scoort. De hoge kinderarmoede is daarbij een symptoom. 

Met betrekking tot het begrotingsbeleid, wees hij er op dat de inspanningen van de regeringen Martens en Dehaene sinds het begin van deze eeuw teniet werden gedaan door het opsouperen van het primair begrotingssurplus door de vorige paars(groene) regeringen. 

Hij hekelde daarbij het uitblijven van een echte pensioenshervorming en het feit dat de voorstellen van de huidige Vivaldi-regering het probleem zelfs nog erger maken. Specifiek haalde hij aan dat op dit moment een derde van de pensioenrechten worden opgebouwd in gelijkgestelde periodes, wat hij als volledig onhoudbaar beschouwt.

Ook de daling van de kwaliteit van het onderwijs noemde hij een van de grootste bedreigingen voor onze welvaart. Zijn verklaring: leraars moeten zich een derde van de tijd bezig houden met administratie. Het probleem is niet te weinig geld, want we hebben de hoogste onderwijsuitgaven van Europa, op Zweden na. De leraarstekorten hebben we dus zelf georganiseerd, en de versnippering met de koepels helpt op dat vlak niet. 

Volgens Van Craeynest zijn we op vlak van innovatie bij de beste, maar doen we al te vaak onderzoek zonder het daarom te vertalen naar economische activiteit. Als voorbeeld gaf hij Imec en halfgeleiders, waarbij de fabriek om chips te maken net over de grens staat, in Eindhoven. 

In een notedop scoort België volgens hem slecht op vlak van economische hervormingen, waarbij het steeds langer duurt om de welvaart te verdubbelen, maar heeft het net daarom ook bijzonder groot potentieel. 

Hij benadrukte dat er geen politiek volledig onrealistische hervormingen nodig zijn, maar dat het overnemen van een aantal "best practices" uit het buitenland België al een heel stuk op de goede weg kan helpen. In elk geval waarschuwde hij: "Als we wachten op de financiële markten voor een prikkel, wordt het pijnlijk."