Matthias Storme

Geen foto

Matthias Storme is advocaat aan de balie van Brussel, gespecialiseerd in grondwettelijke zaken, en professor rechtsgeleerdheid aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Antwerpen.

Professor Storme studeerde aan de universiteiten van Antwerpen, Leuven, Yale en Bologna, en aan het Max Planck Instituut in Hamburg. Hij is doctor in de rechten en master in de filosofie. Hij is ook hoofdredacteur van de European Review of Private Law.

Tussen 1996 en 2004 was Matthias Storme voorzitter van het Verbond van Vlaamse Academici en tussen 1996 en 2000 voorzitter van het Overlegcentrum voor Vlaamse Verenigingen. Professor Storme was ook lange tijd ondervoorzitter van de N-VA.

Vandaag is hij nog steeds voorzitter van de Orde van de Vlaamse Leeuw en lid van de denkgroep In De Warande. In 2005 was hij laureaat van de Prijs voor de Vrijheid. Sinds 2014 zetelt hij in verschillende raden van bestuur waaronder die van het Interfederaal Gelijkekansencentrum (IGKC).

Matthias Storme is lid van de Vanenburg Society.