Ere-voorzitter

Boudewijn Bouckaert

Boudewijn Bouckaert

Boudewijn Bouckaert is professor emeritus rechtsgeleerdheid aan de UGent en oud-voorzitter van Nova Civitas, Cassandra en Libera!. In 2022 ontving hij de Prijs voor de Vrijheid.

Hij studeerde rechten en filosofie aan de Universiteit Gent.

In de jaren 1980 richtte hij samen met andere liberale academici de denktank Ludwig von Mises Instituut op die verscheidene publicaties, o.a. over het nog steeds actuele pensioenprobleem, uitbracht.

In 1992 richtte hij bij de omvorming van de PVV tot VLD de klassiek-liberale denktank Nova Civitas op.

In 2006 lag hij mee aan de basis van de oprichting van de nieuwe rechts-liberale denktank Cassandra.

Tussen 2009 en 2014 zetelde Boudewijn Bouckaert in het Vlaams Parlement waar hij voorzitter van de Commissie Onderwijs en Gelijke Kansen was.

Op academisch vlak ontwikkelde Boudewijn Bouckaert aan de rechtsfaculteit van Gent de discipline van de rechtseconomie waaruit het Erasmus Mundus-project European Master in Law and Economics groeide.

In zijn carrière was hij decaan van de rechtsfaculteit, zetelde hij in de raad van bestuur van de universiteit, gaf hij gastcolleges in het buitenland, o.a. aan Harvard en het Institute for Humane Studies, en was hij uitgever van de Encyclopedia of Law and Economics.

Tussen 2000 en 2008 was hij Lid van de Hoge raad voor de Justitie, en tussen 2001 en 2004 was hij de voorzitter van de Vlaamse Commissie van de Ruimtelijke Ordening.

Hij was tevens enige tijd voorzitter van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen. Van 2014 tot 2018 was hij lid van de raad van bestuur van het Interfederaal Gelijkekansencentrum (IGKC).

Boudewijn Bouckaert is lid van de Mont Pélérin Society.