Disclaimer

Website: www.libera.be en alle onderliggende pagina’s;

Gebruiker: bezoekers van de website;

Bedrijf: Libera! vzw, de bevoegde uitgever van de webpagina;

 

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

 

 • Libera! vzw werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig, foutief of verouderd is.

   

 • Libera! vzw geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

 

 • Libera! vzw biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

 

 • Libera! vzw is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waar naar verwezen wordt;

 

 • Libera! vzw verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleent;

 

 • Libera! vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;

   

 • Libera! vzw zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Libera! vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;

   

 • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;

   

 • Libera! vzw kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor de opinies van derden, ook niet als die derden een forum krijgen op www.libera.be of op de daarmee verbonden sociale media kanalen. Alleen de auteurs zijn aansprakelijk voor wat ze beweren of schrijven, of voor de wijze waarop. De overname van - of het doorlinken naar - teksten van derden betekent op geen enkele wijze dat Libera! vzw zich achter hun inhoud schaart.